Den gamle skole i Kærum
Planteskitse til den gamle skolde - Liljensøe Havedesign
Den gamle skole set fra nord - Liljensøe Have & Landskab Design

Den gamle skole set fra nord

Den gamle skole i Kærum


Projektbeskrivelse
Den gamle skole i Kærum på Sydvestfyn blev bygget år 1900 og er nu omdannet til privat
bolig. Det er en rektangulær hvidkalket bygning, med to symmetriske fløje, og tilhørende
have på ca. 3200 m2. Ejerne renoverede huset indvendigt, og ønskedede sig nu en flot have.


Vi havde et projektmøde, hvor vi gik rundt på ejendommen og snakkede om deres ønsker, affotograferede grunden fra forskellige vinkler og lavede opmålinger. Det blev til en
delvis overordnet / delvis detaljeret haveplan.


De vigtigste elementer i haveplanen er:


Den afrundede indkørsel med parkeringsareal og en dekorativ rundkørsel i midten. Med
smedejern port og havelåge på murstensstolpe.


Indgangsterrassen med mønster af fliser og chaussé sten, med lukket Barok have foran.

Parkhave i NV side af grunden, med ny græsplane, fritstående træer og tre
opholdsterrasser.


Gårdhave bestående af stor selskabsterrasse med overdækning i midten og to halvrunde
blomsterbede foran, og lukket solterrasse ved husets vestlige fløj. Vi aftalte, at jeg
konsulterede og hjalp med projektet.


Miljø-hæk plantegning - Liljensøe Have & Landskab Design
Den gamle skole, indre gård - Liljensøe Have & Landskab Design

Den indre gård

Prydhegn mod syd
Hegnet skulle plantes foran en halvhøj skråning og adskille indre gårdhave fra den dystre
granplantage i baggrunden. Hegnet består af forskellige farverige buske og holdes i 3-4 m
højde. Jeg opmålte den nøjagtige længde og lavede et planteskema.

Alle planter blev bestilt i Assens planteskole, som er min foretrukne samarbejdspartner.
De skaffer altid hvad jeg behøver, og altid i en god kvalitet. Buskene blev plantet i
begyndelsen af december. De blev vandet godt og dækket med træflis. Alle 37 planter
udvikler sig glimrende.


Støjhegn
Hækken omkring grunden var en gammel hvidtjørns hæk på 100 m med huller - især i krydset, som måtte udskiftes. Samtidig ønskede ejerne et støjhegn mod vejen. Men de industrielle, lyddæmpende hegn er dyre. Heldigvis findes der bæredygtige alternativer, der forener både grøn hæk og støjhegn på en meget effektiv måde, og som samtidig er billigere.

Den gamle skole, planteliste - Liljensøe Have & Landskab Design

Planteskema

Grøn ”miljø-hæk” fx, er en af de mest virksomme støjbarrierer, med en fast kerne af jord. Et vandret væv af båndpil flettes ind mellem rækker af lodrette stokke, og midten fyldes op med jord, så der dannes en mur. Båndpilen slår rod i jordmuren og højde- og
sidevæksten skæres regelmæssigt tilbage til flethegnet.


Prydhegn, hæk eller støjhegn løsninger?
Ring og hør mere

Miljø-hæk flettearbejde

Miljø-hæk plantegning - Liljensøe Have & Landskab Design

Ludmila Liljensøe   60 70 33 47                                                                                                      Copyright 2020 © All Rights Reserved